top of page

Jean Luc Cornille M.A.(M.Phil)

Luennoi englanniksi

 

Science of Motion® on uusi tapa lähestyä treeniä, kuntouttamista, terapiaa ja ongelmien ennaltaehkäisemistä. Tässä lähestymistavassa keskitytään tunnistamaan ja korjaamaan askellajeissa havaittuja poikkeamia. Jean Luc Cornille on kehittänyt tämän tavan lähestyä jo olemassa olevia sekä ennalta ehkäistä tulevia ongelmia. Hän on kansainvälisen tason kenttäkilpailija ja valmentaja, joka on vuosien ajan hyödyntänyt tieteellisiä tutkimustuloksia, opiskellut ja tutkinut hevosen liikettä. Hänen taitonsa, kokemuksensa ja tutkimuksensa ovat mahdollistaneet käytäntöjen viimeistelyn hevosen askellajien epätäydellisyyksien korjaamiseen. Tämän myötä hevosen on mahdollista saavuttaa parhaan suorituspotentiaalin ja välttää, tai jopa korjata ontuminen.

René van Weeren, DVM, PhD Dipl ECVS 

Luennoi englanniksi

 

Rene Van Weeren on tutkinut hevosen liikuntaelimistön terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä pitkän uransa aikana monelta kantilta. Tutkimuksen aiheisiin ovat kuuluneet niin hevosen liikuntaelimistö eri ikävaiheissa, erilaisten ratsastus-, ja valmennustekniikoiden vaikutus, nivelvaurioiden synty  kuin lisäravinteiden käyttö ja nivelterveys.

Renen aiheena on nyt hevosen valmennusohjelmat liikuntaelimistön ongelmien ennaltaehkäisyn keinona.

Heli Hyytiäinen, Fysioterapeutti, tohtori

 

Helsingin Yliopisto, fysioterapeutti, MSc in Veterinary Physiotherapy, PhD

Heli Hyytiäinen työskentelee Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Tällä hetkellä tutkimustyön kohteena on hevosten lihaksiston rakenne ja koostumus. Biomekaniikka ja toiminnallinen anatomia ovat erityisiä kiinnostuksen kohteita, samoin kuin hevosten kivun arvioiminen.

Helin aihee vahvistuu lähempänä tapahtumaa.

bottom of page