top of page

TIETOSUOJASELOST

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Täältä löydät tietoa Raaka Media Oy:n tietosuojasta.

Tältä sivulta löydät seuraavat tiedot:

 • Suoramarkkinointirekisterin seloste

 • Tietoa evästeiden käytöstä

 

SUORAMARKKINONTIREKISTERI

 • Rekisterinpitäjä: Hevosalan edistämisyhdistyt ry.

 • Vastuuhenkilö: Maria Pasanen, 040 705 0006, mia.pasanen@gmail.com

 • Tallennuspaikka / järjestelmä: Microsoft Outlook, Microsoft Excel ja Word / Microsoft OneDrive

 • Tietojen luokitus: Sisäinen

 

Henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, myynnin edistämiseen, etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, markkinointiviestintään tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia, tutkimuksia ja viestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja profiloituna toimenpiteiden kohdentamiseksi. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointikieltojen hallintaan. Henkilötietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi ja sisällön kiinnostavuuden lisäämiseksi sekä liiketoiminnan kehittämiseksi, luomalla rekisteröidyistä erilaisia profiileja. Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin myös samaan konserniin kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta niiden omaan lukuun toteutettavaan suoramarkkinointiin ja muuhun viestintään.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttaminen.

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, postiosoite, sukupuoli, syntymäaika, kieli, arvo tai ammatti, rekisteröidyn itse antamat ja ilmoittamat muut tiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. Muiden kuin yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, organisaation y-tunnus tai vastaava, organisaation osoitetiedot, yhteysloki. Rekisteri voi myös sisältää edellä mainittujen tietojen perusteella laadittuja profiileja

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”sisäinen” mukaisesti.

Tietoja kerätään mm. rekisteröidyltä itseltään, esim. erilaisten palvelujen käytön ja rekisteröitymisen yhteydessä, esimerkiksi sähköisissä palveluissa ja erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten tapahtumien, kampanjoiden, tutkimusten ja kyselyiden yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yhteistyökumppaneiden ja samaan konserniin kulloinkin kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä niiden yhteistyökumppanien rekistereistä, kaupparekisteristä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, yhtiöiden omilta verkkosivuilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietoja saa kerätä rekisteriin ja käyttää suoramarkkinointiin ja muihin edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin, ellei henkilö ole tätä kieltänyt.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tarvittaessa. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittavalla tavalla, mm. huolellisesti valituille yhteistyökumppaneille, jos rekisteröity ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa vastaanottamiaan henkilötietoja edelleen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista.

Rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista.

Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin.

 

Käsittelysäännöt

tulostaminen

sallittu

tulosteiden säilyttäminen

tiloissa joihin ei pääsyä ulkopuolisilta

tulosteiden hävittäminen

käyttäen silppuria tai paperintuhousastiaa

tietojen kopiointi/ tallentaminen järjestelmän ulkopuolelle

sallittu

järjestelmän etäkäyttö

sallittu

etäkäyttö yrityksen tarjoamalla kannettavalla tietokoneella

sallittu

etäkäyttö yrityksen tarjoamalla puhelimella tai mobiililaitteella

sallittu

etäkäyttö omilla laitteilla

ei sallittu

lähetys sähköpostina

sallittu sisäisesti/ rajoituksin

henkilötietojen luovuttaminen yrityksen ulkopuolelle

sallittu ainoastaan rekisterin käyttötarkoitukseen liittyvissä tilanteissa

 

Tietojen luokittelu

Julkinen

Sisäinen

Luottamuksellinen

Erittäin luottamuksellinen

julkisesti saatavilla olevat tiedot

yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitetut tiedot

ainoastaan erityiseen käyttöön tarkoitetut tiedot

tiedot, joiden luottamuksellisuus erityisesti varmistettava

 

Evästeet

Verkkosivustomme asettaa laitteeseesi evästeitä. Evästeiden avulla käyttäjä voidaan esimerkiksi tunnistaa samaksi eri käyntikertojen ja sivunlatausten välillä.

Käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • verkkosivuston kehittäminen kävijätiedon perusteella

 • mainonnan tulosseuranta (evästeiden avulla pystymme mittaamaan esimerkiksi minkä mainoskanavan kautta saamme yhteydenottoja)

 • mainonnan kohdistaminen (voimme evästeiden avulla kohdistaa sinulle mainoksia esimerkiksi Facebookissa tai Googlen mainosverkostoissa)

 • palvelun toteuttamiseksi, esimerkiksi sivuillamme oleva chat-ohjelmisto tunnistaa sinut samaksi käyttäjäksi ja voit jatkaa jo aiemmin aloittamaasi keskustelua antamatta tietojasi uudestaan.

 

Asetamme verkkopalvelussamme selaimeesi seuraavien palveluntarjoajien evästeitä:

 • Google

  • Google Analytics(verkkopalvelun kävijäseuranta sekä mainonnan seuranta)

  • Google AdWords(mainonnan seuranta ja kohdistaminen)

  • Google Tag Manager

  • Facebook(mainonnan seuranta ja kohdistaminen)

  • LinkedIn(mainonnan seuranta ja kohdistaminen)

  • WP Live Chat (asiakkaan tunnistaminen samaksi eri chat-keskustelujen välillä).

Google, Facebook ja LinkedIn keräävät sinusta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötiedoksi määriteltävää tietoa. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi yksilöity tunniste tai IP-osoite.

Voit estää eväisteiden käytön selaimesi evästeasetuksista.

bottom of page