top of page

Tiedätkö miten sädeluuontuma syntyy? Voidaanko sädeluuontuma ja tämän esiaste, koukistajänteen vauri


On kiinnostavaa ymmärtää mikä virheellinen liikemekanismi johtaa näihin vaurioihin.

Kun sääriluu asettuu suoraan maata kohti ja kavio aloittaa irtoamisen maasta, tulisi vuohisnivelen nousta ylös ja vuohisnivelen/sääriluun kulma säilyä samana.

Virheellisessä liikemekanismissa kavio viipyy maassa liian pitkään. Sääriluu ohittaa pystyasennon ilman että vuohisnivel nousee samassa määrin. Tämä johtaa tilanteeseen missä syväkoukistaja jänne kiristyy liikaa ja sädeluu jää puristukseen.

Tämän hevosen kavio viipyy maassa liian pitkään.

Kiinnostavaa on, että ennen kuin sädeluussa on havaittavissa muutoksia, voidaan nähdä vaurioita syvänkoukistajajänteen kiinnityskohdassa kavioluussa. Tämä tila ei ole diagnostisoitavissa röntgenillä ja johtaa usein epämääräiseen ontumiseen. Jos tähän johtanutta liikemekanismia ei korjata, vaurioituu sädeluu vähitellen.

On todettu että sädeluu pystyy uusiutumaan mikäli muutokset eivät ole huomattavia ja sädeluuhun kohdistuva paine pienenee.

Yksinkertaistettuna on tämän vaurion aiheuttaja etupainoisuus ja se että etujalka irtoaa maasta liian myöhään. Etujalka jää liian taakse.

Viimeisimmät
bottom of page